Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) 

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – ook wel zelfbouw genoemd - neemt een groep burgers het initiatief tot het bouwen van eigen koopwoningen. Zij organiseren zich hiervoor in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk. 

De stichting of vereniging treedt op als opdrachtgever naar architect en aannemer. CPO is dé manier om de best mogelijke condities te bereiken. Zodat de wensen van de toekomstige bewoners perfect aansluiten bij het woningaanbod. Als u op die manier samenwerkt met een groep andere mensen die ook een nieuwbouwhuis willen, bespaart u veel geld. En kunt u uw toekomstige buurt naar eigen wensen inrichten. 

Begeleiding Collectief Particulier Ondernemerschap

 Collectief Particulier Ondernemerschap vraagt echter ook om een bewerkelijke aanpak. Immers, men moet zelf alle keuzes maken. Het is daarom van belang dat CPO’s zich goed verdiepen in alle aspecten die bij het bouwen komen kijken. Deskundige begeleiding is daarom bij elk project welkom en noodzakelijk. bruggeman bouwadvies beschikt over een flinke dosis ervaring op dit gebied. 

Voordelen collectief particulier opdrachtgeverschap

Het collectief organiseert, zonder tussenkomst van derden, een woningbouwproject. Ze bepalen zelf met welke architect en aannemer ze in zee gaan. De invloed van de woonconsument op de inhoud is erg groot. CPO heeft een kostenreducerend effect, o.a. omdat de groep zelf als projectontwikkelaar optreedt. Daarnaast zorgt het collectief aanbesteden en inkopen van goederen en diensten voor flink wat rendement. Door zelfwerkzaamheid kan bovendien nog verder bespaard worden. 
Volgens de SEV (voorheen Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) worden woningen vanuit een CPO zo’n 25% goedkoper ontwikkeld ten opzichte van traditioneel ontwikkelde huizen. 

CPO: Financieel en sociaal aantrekkelijk

CPO biedt echter niet enkel financiële voordelen, maar kan ook positieve effecten in de sociale/maatschappelijke sfeer hebben. Een extra pluspunt kan bijvoorbeeld zijn het behouden van starters op de woningmarkt, een gunstige sociale (neven)doelstelling.

 

Meer weten over de bouwkundige begeleiding van Collectief Particulier Ondernemerschap?