Bouwtoezicht

Bouwtoezicht tijdens een bouwproces is essentieel voor de kwaliteit van de uitvoering. Immers, een bouwproject is een complex traject. Bruggeman bouwadvies vertegenwoordigt u – de opdrachtgever – in de rol van opzichter op de bouwplaats. Als opzichter rapporteren wij aan de projectmanager of directievoerder. We communiceren met alle overige betrokken partijen, zoals architect, constructeur, gemeente, etc. Daarbij controleren en beoordelen we de werkzaamheden en checken voortdurend of aan de gemaakte afspraken wordt voldaan. We toetsen bestek en tekeningen, signaleren eventuele afwijkingen en nemen zo nodig direct actie. 

Bouwtoezicht voorkomt onvoorziene kosten 

Zo voorkomen we in een vroeg stadium problemen en verminderen het risico op onvoorziene kosten of uitvoerige discussies. U mag rekenen op de deskundigheid, kennis en praktische insteek van Jos Bruggeman. Hij communiceert zorgvuldig en duidelijk op elk niveau en behoudt het overzicht. Hij zal er alles aan doen om met gedegen bouwtoezicht elk project in goede banen te leiden. Met als doel: een eindresultaat zoals iedereen dat voor ogen had. Zonder onvoorziene kosten of onaangename verrassingen. 

Onze rol als (bouw)toezichthouder

  • - We bewaken de kwaliteit van de uitvoering
  • - We voeren de complete bouwadministratie
  • - We controleren werktekeningen aan de hand van contractafspraken
  • - We bewaken de informatiestroom (tekeningen, monsters, keurmerken, etc.) en brengen deze in kaart
  • - We keuren bouwstoffen op de bouwplaats of in de fabriek
  • - We signaleren afwijkingen, nemen direct actie en bespreken de gevolgen
  • - We voeren besprekingen met diverse partijen
  • - We verzamelen gegevens voor revisietekeningen
  • - We verzorgen de eindoplevering. 

Variabel bouwtoezicht 

 De opzichter heeft een veelomvattende rol. De hoeveelheid uren en taken wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van een project, varieert de inzet van bouwtoezicht.