Bouwkundig adviesbureau en meer … 

Jos Bruggeman, initiatiefnemer van bruggeman bouwadvies volgde een bouwkundige opleiding en deed ervaring op in tal van functies bij uiteenlopende bouwbedrijven. Werkvoorbereiding, calculatie, uitvoering en projectleiding hebben dan ook geen geheimen voor hem. En die expertise bewijst in de dagelijkse praktijk goede diensten! Want bruggeman is veel meer dan een deskundige die zorgt voor een bouwkundige keuring van uw woning of bedrijfspand. 

Bouwkundig adviesbureau als intermediair 

Jos Bruggeman en zijn team vormen veelal de intermediair tussen koper en verkoper. Zo worden zij regelmatig ingezet voor kopersbegeleiding. Traditioneel start deze taak pas bij het starten van de verkoop. Echter, bruggeman zet al vanaf het voorlopig ontwerp in op een actieve kopersbegeleiding. Immers, dan kan de basis gelegd worden voor kostenbesparing én een efficiencyslag. Jos Bruggeman: "Wij zien erop toe dat kopersopties juist en op tijd door de bouwer uitgevoerd worden. Met als doel: tevreden kopers die hun wensen vertaald zien in het eindresultaat. En bouwers/projectontwikkelaars die het project op een efficiënte manier opleveren. ”

Bouwtoezicht 

Maar het bouwadviesbureau gaat verder. Want naast de zorgvuldige begeleiding van kopers en verkopers tijdens het gehele bouwproces, verzorgt bruggeman bouwadvies ook bouwbegeleiding en bouwtoezicht. De professionals van Jos Bruggeman zien er persoonlijk op toe dat de werkzaamheden op de bouw conform de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. En trekken tijdig aan de bel als er bijzonderheden zijn. Daarnaast beschikken zij over een breed netwerk van betrouwbare, professionele partijen die – soms letterlijk – hun steentje bijdragen aan de realisatie van elk project.

Wilt u de diensten van een bouwkundig adviesbureau zo optimaal mogelijk inzetten