Opleveringskeuring en meer..

Een (aankoop- en/of) opleveringskeuring vormt een essentieel onderdeel van het aankoopproces van een (nieuwbouw)woning of bedrijfspand. Immers, een onroerend goed koopt of verkoopt u niet elke dag. U wilt vooraf weten waar u aan toe bent en of de kosten in de juiste verhouding staan. En natuurlijk bent u gewoon benieuwd hoe het gebouw ‘erbij’ staat en welke onderhoudskosten u in de toekomst kunt verwachten. Bruggeman bouwadvies ontwikkelde verschillende inspecties. Omdat geen pand hetzelfde is. En elke aan- of verkoop zijn eigen specifieke traject en wensen kent. Tijdens de rondgang ontvangt u vanzelfsprekend nog extra mondelinge informatie en tips.

Aankoopkeuring 

Een aankoopkeuring is een visuele inspectie van het pand met een schriftelijke rapportage. Dit rapport kan gebruikt worden voor verdere onderhandeling met de verkoper. In het rapport staat de bouwkundige staat van het pand vermeld. Ook vindt u een overzicht van de te verwachten herstelkosten van eventuele gebreken op het moment van de keuring. Wij doen ook aankoopkeuringen voor ‘De Kopersmakelaar’.

Verkoopkeuring 

Een verkoopkeuring houdt een visuele inspectie van het pand in, met een schriftelijke rapportage. Het rapport bevat extra informatie. Een verkoopkeuring geeft een beeld van de bouwkundige staat van een pand op het moment van de keuring. 

Keuringsrapport Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 

Als u een hypotheek gaat afsluiten met een Nationale Hypotheek Garantie, is een keuringsrapport volgens het model van NHG soms een voorwaarde. Deze keuring verzorgen wij – geheel volgens de gestelde normen - graag voor u.

Meeloopkeuring 

Een meeloopkeuring is een visuele inspectie van het pand zonder een schriftelijke rapportage. Tijdens de inspectie vertellen we u wat de bouwkundige staat van een pand is, zonder aanvullend specialistisch onderzoek.

Meeloop Plus Keuring

Dit is een visuele inspectie van het pand met een schriftelijke rapportage. Tijdens de inspectie vertellen we u hoe de bouwkundige staat van uw pand is, zonder aanvullend specialistisch onderzoek. 

Bouwcontrole 

Tijdens de bouwwerkzaamheden kunt u ons inschakelen om op bepaalde momenten een inspectie uit te voeren. U ontvangt vervolgens een rapport van onze bevindingen. Mochten we ernstige gebreken constateren, dan nemen we direct contact op. Een bouwcontrole wordt vaak ingezet om constructieonderdelen te inspecteren die bij de oplevering niet meer zichtbaar zijn en dus bij een opleveringskeuring niet naar voren komen. Zo voorkomt u onaangename verrassingen en komen eventuele verborgen gebreken in een vroeg stadium in beeld. 

Opleveringskeuring: voor onderbouwd inzicht 

Tijdens de oplevering of vooropname lopen we graag met u mee voor een opleveringskeuring. We bekijken kritisch de uitgevoerde werkzaamheden en noteren eventuele tekortkomingen. We leggen de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Na afloop ontvangt u het rapport van de opleveringskeuring. Zo heeft u direct een gedegen en deskundig onderbouwd inzicht in eventuele bouwkundige gebreken. U dient de aannemer vooraf te informeren dat u tijdens de opleveringskeuring terzijde wordt gestaan door een onafhankelijk adviesbureau. 

 

Benieuwd hoe een opleveringskeuring in zijn werk gaat